Những điều cần biết về chức năng Back Up của iTunes

Written By Admin on Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012 | 11:18

Nhiều người thường khó chịu khi mỗi lần sync iTunes đều tự back-up. Vì vậy mình xin được đưa ra cách tắt và mở chức năng auto back-up này.

Cách tắt. Vào Run. Sau đó gõ dòng này vào rồi nhấn phím Enter:

Code:
[FONT=monospace]"%ProgramFiles%\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt DeviceBackupsDisabled 1[/FONT] 
Nếu bạn đang xài Windows 64 bit thì phải điền như sau:
Code:
[FONT=monospace]"%ProgramFiles(x86)%\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt DeviceBackupsDisabled 1[/FONT]
Để bật lại chức năng back-up bạn cũng làm tương tự, nhưng thay số 1 ở cuối thành số 0

Tuy nhiên trước khi tắt chức năng tự động back up của iTunes đi, bạn cũng nên biết nó back up lại những giữ liệu nào.

 • Contacts và Contact Favorites
 • Dữ liệu của app (không back up nguyên app, chỉ back up dữ liệu, ví dụ như level của game).
 • Các điều chỉnh bạn đã thiết lập cho apps (Application settings)
 • Chức năng Autofill
 • Lịch
 • Lịch sử cuộc gọi
 • Camera Roll (Photos, screenshots, images saved, and videos taken. Videos greater than 2 GB are backed up with iOS 4.0 and later.)
 • Các In-app bạn đã mua
 • Keychain (ví dụ như email passwords, Wi-Fi passwords, và những passwords bạn đã dùng để đăng nhập vào websites hoặc apps.)
 • Mobile Me, Exchange ActiveSync
 • Danh sách những Apps và websites đã được bạn cho phép sử dụng locations service
 • Các tài khoản Mail
 • Managed Configurations/Profiles (cái này mình không rõ lắm)
 • Bookmarks trong app Bản Đồ, những tìm kiếm mới nhất, và địa điểm hiện tại
 • Các điều chỉnh bạn đã thiết lập cho Microsoft Exchange
 • Các điều chỉnh bạn đã thiết lập cho Network (saved wifi spots, VPN settings, network preferences).
 • Nike + iPod
 • Notes
 • Offline web application cache/database.
 • Paired Bluetooth devices
 • Safari bookmarks, cookies, history, offline data, và trang hiện tại đang mở
 • Chức năng autocorrect của iPhone và những gì bạn đã thiết lập.
 • SMS và MMS (video và hình ảnh)
 • Trusted hosts that have certificates that cannot be verified (cái này mình cũng không biết)
 • Voice memos
 • Voicemail token (cũng không rõ).
 • Wallpapers.
 • Web clips.
 • YouTube bookmarks và history.

Mình không khuyên các bạn nên tắt hay nên mở chức năng tự động back-up này của itunes. Nó tùy vào sở thích và nhu cầu của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy khó chịu và mất thời giờ vì việc back up thì bạn cứ việc tắt. Nhưng mình khuyên là nên bật lại chức năng này và back up mỗi tuần 1 lần, và quan trọng là nhớ back-up trước khi restore.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét